1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 10 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1914 бб, бк, брз, гбр, дб, здгл, 177 392 12 520 4 1105 45301 Електронен търг

27.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1911 бб, бк, здб, 75 544 24 78 2 723 26379 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1913 бк, гбр, дб, 17 11 2 963 1 994 44222 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1907 бб, бк, бм, врб, ела, см, 463 71 6 924 32 1496 74757 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1910 бб, бк, врб, 94 70 6 1417 3 1590 66415 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1915 бб, бк, см, 136 133 13 1966 9 2257 95463 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1912 бб, бк, врб, см, 63 54 3 635 5 760 32141 Електронен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1916 бб, брз, здгл, см, чб, 370 542 65 358 17 1352 55543 Електронен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1905 бб, 160 518 39 196 2 915 33693 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1918 бб, здгл, 419 522 21 489 14 1465 59053 Таен търг

04.10.2019