1 2 3 4

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 10 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1904 чб, 766 314 31 176 35 1322 36422 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1909 бк, здб, 10 9 0 344 0 363 13260 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1901 бб, бк, ела, 316 170 23 149 16 674 19596 Открит конкурс

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1902 бб, бк, ела, 324 82 17 252 23 698 21159 Открит конкурс

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1903 бб, бк, ела, 490 47 13 58 33 641 17805 Открит конкурс

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1908 бб, бк, ела, см, 675 65 6 67 37 850 23258 Открит конкурс

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1906 бб, бк, 124 8 1 336 16 485 16446 Открит конкурс

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1919 бк, 13 9 0 652 0 674 24740 Открит конкурс

04.10.2019 04.10.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1920 бб, бк, 586 109 10 230 15 950 27385 Открит конкурс

04.10.2019 04.10.2019
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1921 бк, 25 13 0 561 0 599 21821 Открит конкурс

04.10.2019 04.10.2019