1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 7 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1904 чб, 766 314 31 176 35 1322 95625 Таен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1906-2 бб, бк, 124 8 0 0 0 132 12347 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1901 бб, ела, бк, 316 170 23 149 16 674 56107 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1902 бб, ела, бк, 324 82 17 252 23 698 59091 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1903 бб, ела, бк, 490 47 13 58 33 641 61627 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1908 бб, см, ела, бк, 675 65 6 67 37 850 79932 Таен търг

28.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1920 бб, бк, 586 109 10 230 15 950 82718 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА