1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2019 - 1 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandanski@nu.bg 1917 бб, см, 119 13 0 0 0 131 12834 Таен търг

17.07.2019
ПРОВЕДЕНА