1 2 3 4

НачалоНовиниОТКРИТ КОНКУРС

ОТКРИТ КОНКУРС


04/12/2017

 открития конкурс: товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временен горски склад до двора на административната сграда на ТП ДГС „ Сандански”. ОБЕКТ 1716

ДОКУМЕНТАЦИЯ