1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Сандански - Дата на обявата: 02.10.2019
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: "Извършване на ремонт на административната сграда на ТП „ ДГС Сандански“
Валидна до (вкл.): 02.10.2019