1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 23 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2005 чб, 85 200 15 33 8 341 11944 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2007 чб, 135 109 5 71 5 325 13061 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2008 бб, бк, см, 532 86 7 90 12 727 44605 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2002 бб, бк, чб, 377 36 3 491 23 930 46788 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2006 бб, бк, 711 61 3 167 12 954 59009 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2010 бк, гбр, дб, кл, мжд, 6 9 0 205 0 220 10001 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2011 бб, бк, ела, см, 514 35 28 65 12 654 46126 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2009 бб, бк, гбр, дб, здгл, чб, 26 269 26 375 4 700 24537 Явен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2014 бб, бк, брз, ела, см, 275 156 15 1686 16 2148 93643 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2017 бб, здгл, 419 522 21 489 14 1465 59053 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2001 бб, бк, 886 88 6 360 10 1350 79426 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2004 бб, бк, 243 118 12 263 3 639 30338 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2013 бб, бк, врб, трп, 143 135 4 1059 10 1351 57453 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2016 бб, бк, брз, врб, см, 85 60 6 1138 4 1293 54843 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2018 бб, бк, 153 22 2 1056 5 1238 51427 Явен търг

01.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2020 бб, бк, см, 532 88 8 105 12 745 43755 Явен търг

01.06.2020
17.06.2020 17.06.2020
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2019 бб, 381 120 2 81 9 593 33296 Явен търг

22.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2021 бб, бк, чб, 250 10 5 792 5 1062 46458 Явен търг

22.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2024 бк, 0 0 0 787 0 787 30520 Явен търг

22.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2025-С бб, брз, 22 38 1 194 0 255 4198 Явен търг

22.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2026 бк, 19 0 0 258 0 277 11163 Явен търг

22.07.2020
10.08.2020 10.08.2020
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2023 бк, гбр, дб, яв, 22 23 1 572 0 618 27046 Явен търг

22.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2014 бб, бк, брз, ела, см, 275 156 15 1686 16 2148 93643 Явен търг   ПРОВЕДЕНА