1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 22 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2101 врб, тп, 397 36 16 62 4 515 30786 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2102 чб, 167 24 1 24 8 224 10840 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2103 чб, 402 88 3 18 18 529 26419 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2106 бб, бк, брз, гбр, здб, здгл, 68 302 16 237 10 633 23069 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2107 бб, 70 329 11 79 14 503 18510 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2108 бб, бк, врб, гбр, здб, трп, 8 2 0 1947 1 1958 78168 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2109 бк, гбр, здб, 20 2 0 1498 1 1521 61914 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2110 бк, гбр, здб, трп, 35 29 0 1193 2 1259 53594 Явен търг

26.11.2020
14.12.2020
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2111 бб, гбр, здб, чб, 39 287 57 76 2 461 13918 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2112 бб, 72 59 1 46 3 181 8124 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2115 чб, 335 105 2 36 16 494 23401 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2104 бб, бм, ела, см, 606 86 6 93 9 800 52474 Явен търг

29.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2105 бб, бк, 671 33 1 219 7 931 58227 Явен търг

29.01.2021
16.02.2021 16.02.2021
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2113 бб, бк, ела, см, 509 60 30 60 12 671 45593 Явен търг

29.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2116 бб, бк, гбр, дб, здб, чб, 46 174 22 547 8 797 29727 Явен търг

01.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2117 бб, бк, ела, см, 343 161 52 179 10 745 38741 Таен търг

10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2118 бб, бк, 326 307 29 101 9 772 37160 Таен търг

10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2114 бб, бк, см, 532 88 8 105 12 745 44208 Таен търг

10.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2119 бк, гбр, дб, мжд, 20 6 0 481 1 508 22326 Таен търг

13.04.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2120 бб, бк, чб, 997 123 5 247 15 1387 82174 Електронен търг

19.05.2021
13.07.2021
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2121МТ бб, бк, чб, 898 93 5 141 12 1149 70009 Таен търг

19.05.2021
12.07.2021
ДГС Сандански 0746 3 20 37 dlsandansk[email protected] 2105 бб, бк, 671 33 1 219 7 931 58227 Явен търг   ПРОВЕДЕНА