1 2 3 4

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 1 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Сандански 0746 3 20 37 [email protected] 2110-2 бк, дб, 35 0 0 0 0 35 3100 Таен търг

10.02.2021
26.02.2021 26.02.2021