1 2 3 4

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия




Година 2020 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Сандански [email protected] 2030 Семесъбиране, почвоподготовка и залесяване 9600 Открит конкурс

19.08.2020
08.09.2020